O firmie

Prezes zarządu

Adam Nowak, Gdynianin z urodzenia, z wyboru Gdańszczanin zakochany w Warszawie.

Od liceum zainteresowany problematyką bezpieczeństwa państwa i ochroną informacji, podczas studiów na dwóch kierunkach socjologia i ekonomia były asystent posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Cymańskiego i współpracownik posłów na Sejm RP z Pomorza w zakresie problematyki bezpieczeństwa państwa i służb specjalnych oraz doradca Posła na Sejm RP i późniejszego Ministra członka Rady Ministrów Koordynatora ds. służb specjalnych Zbigniewa Wassermanna, posiadając poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ściśle tajne w latach 2007-2010

 

Ukończył on również studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zybertowicza, które dały mu uprawnienia z zakresu pełnomocnika ochrony informacji niejawnych NATO i UE, kierownika kancelarii tajnej oraz kontrolera informacji niejawnych. Ukończył również szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji i szpiegostwa gospodarczego. Posiada on również uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, bezpieczeństwa imprez masowych.

 

Obecnie pracuje w wojsku, posiadając upoważnienie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" wraz z aktualnym przeszkoleniem z ochrony informacji niejawnych. Swoje aktualne doświadczenie pogłębia na kursach między innymi z ochrony kontrwywiadowczej prowadzonych przez m.in. płk Piotra Wrońskiego, szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych w firmie.

Aktualności

2020-04-14

Narzędzia do pracy zdalnej

Reorganizacja firmy Secure Service Adam Nowak pod kątem wprowadzenia narzędzi do pracy zdalnej

2020-03-10

Nawiązanie współpracy z Policealną Szkołą dla Dorosłych Matrix z Kartuz

2020-02-02

Prototyp Kancelarii Tajnej

Otwarcie Prototypu Kancelarii Tajnej w ramach Pracowni Ochrony osób i mienia wraz z wizytą studyjną studentów Wyższej Szkoły Bankowej czytaj więcej...
zobacz wszystkie aktualności