Oferta

Zakres oferty

Firma Secure Service proponuje usługi szkoleniowo – doradcze obejmujące następujące zagadnienia:
 
 • Biały wywiad i inne sposoby pozyskiwania strategicznych informacji biznesowych
 • Zabezpieczenie i ochrona informacji wrażliwych w przedsiębiorstwie
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych oraz ochrona prywatności
 • Zabezpieczenie spotkań biznesowych, wyjazdów i delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
 • Organizowanie kompleksowego systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie po przeprowadzeniu obowiązkowego audytu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo w tworzeniu systemu ochrony fizycznej defensywnej i ofensywnej w przedsiębiorstwie zintegrowanego w wprowadzonych strefach bezpieczeństwa
 • Indywidualny dozór małych obiektów bez koncesji MSWiA* 
 • Pomoc w projektowaniu pionu ochrony wraz z kancelarią tajną i integrowaniu go z istniejącym systemem bezpieczeństwa  przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie jednorazowych, okresowych (cyklicznych) inspekcji i audytów bezpieczeństwa na obiektach przedsiębiorstwa posiadających ochronę fizyczną, strefy bezpieczeństwa
 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstwa przy ubieganiu się o kontrakty rządowe związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa 
 
 
 
Szkolenia są prowadzone w formie grupowej otwartej jak i indywidualnej zamkniętej w postaci konsultacji. 
 
Na szkolenia grupowe prowadzone są zapisany przez telefon, mailowo, w siedzibie firmy. Minimalna liczba osób na szkolenie grupowe to trzy osoby. Ceny szkolenia grupowego w zależności od złożoności tematu wahają się w granicach 300 – 500 zł od osoby. Prowadzący zapewnia kawę/herbatę w przerwie. 
 
Konsultacje indywidualne są w formie spotkań zazwyczaj poza siedzibą firmy. Pierwsze spotkanie trwa nie dłużej niż godzinę i jest bezpłatne. Cena konsultacji w kolejnych godzinach jest odpłatna i wynosi 150 zł/h.  
Pozostała szczegółowa wycena usług w zakładce Cennik.
 
 
Drogi kliencie!
Nie wiesz, czy twój majątek jest dobrze chroniony przez obecnych pracowników ochrony fizycznej. Możesz to sprawdzić! Wystarczy skontaktować się z naszą firmą. My wykonujemy kompleksowe, całkowicie bezstronne i obiektywne przeglądy stanu obiektów przemysłowych chronionych przez pracowników ochrony fizycznej! 
 
Kontrole inspektorów bezpieczeństwa z uwagi na ogrom pracy, duża ilość obiektów do skontrolowania przez jednego inspektora jest niejednokrotnie nie wystarczająca. Bardzo często zbyt rzadko się odbywają. Z tego też względu zatrudnieni tam pracownicy, niejednokrotnie bardzo słabo opłacani, nie poczuwają się w właściwy sposób chronić powierzony obiekt wraz z mieniem. Nie przestrzegają procedur ochrony obiektu.
 
Poniżej pokazany jest płot chronionego obiektu, w którym pracownik fizyczny zakamuflował sobie niedozwolone wyjście/wejście z obiektu podczas pełnionej służby np. po piwo, spotkać się z kolegą na mieście. Znane są też przypadki, że przez takie nieuprawnione wejście/wyjście sprowadzał on swoich znajomych na obiekt… Równie dobrze w ten sposób mógł sprowadzić bardzo często nieświadomie osoby, które mogą dopuścić się rabunku, kradzieży mienia na obiekcie. Mógł to uczynić dwojako – bezpośrednio przedostając się na chroniony obiekt przez ten ubytek w płocie, ale również pośrednio przekazując kompleksowo informacje o stanie zabezpieczenia obiektu, o jego słabych punktach…
 
   
     
Każdorazowo po przeprowadzonej przez naszą firmę inspekcji obiektu chronionego przez pracownika ochrony fizycznej sporządzany jest raport pokontrolny. Raport ten składa się z trzech części:
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli i inspekcji
 • Uwagi po kontroli 
  • stróżówki – posterunku przypisanego danego pracownikowi
  • stanu ogrodzenia chronionego obiektu;
  • wejść i wyjść z chronionego obiektu i z posterunku;
  • prowadzonej przez niego dokumentacji – tj. zeszyt służby opisujący trasę sprawdzeniową wraz z punktami kontrolnymi obchodów i patroli;
  • stanu trzeźwości pracownika ochrony;
 • Proponowane zalecenia pokontrolne

Firma Secure Service proponuje również doradztwo w doborze bezpiecznego sprzętu informatycznego oraz innych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych w zabezpieczeniuTwojego biznesu,

obejmując następujące zagadnienia:

 • Wybór, doradztwo i sprzedaż specjalistycznych typu ultrarugged laptopów marki NoteStar, RODA oraz akcesoria do nich
 • Wybór, doradztwo i sprzedaż specjalistycznych telefonów komórkowych oraz radiotelefonów typu rugged takich marek jak Toughphone
 • Wybór, doradztwo i sprzedaż urządzeń do ochrony informacji tj. niszczarek, szaf pancernych, sejfów
 
Uwaga promocja! 
Jeden cykl składający się z pięciu inspekcji sprawdzających na obiekcie posiadającym ochronę fizyczną wynosi 500 zł. Koszt jednorazowego sprawdzenia obiektu – 200 zł. Powyższe ceny zawierają również koszt dojazdu do obiektu wraz z narzędziami do inspekcji. 

Aktualności

2020-04-14

Narzędzia do pracy zdalnej

Reorganizacja firmy Secure Service Adam Nowak pod kątem wprowadzenia narzędzi do pracy zdalnej

2020-03-10

Nawiązanie współpracy z Policealną Szkołą dla Dorosłych Matrix z Kartuz

2020-02-02

Prototyp Kancelarii Tajnej

Otwarcie Prototypu Kancelarii Tajnej w ramach Pracowni Ochrony osób i mienia wraz z wizytą studyjną studentów Wyższej Szkoły Bankowej czytaj więcej...
zobacz wszystkie aktualności